חדשות המערכת בארץ ובעולם

  1. ראשי
  2. ישראל
  3. שוק+פיננסי
  4. טכנולוגיה

אליום מדיקל מתכבדת להודיע על השלמת עסקה אשר במסגרתה נמכרו על ידי חברת הבת גרדיה, נכסים וזכויות של מערכת WIRION המיועדת ללכידת קרישי דם ל-Cardiovascular Systems, חברת ציוד רפואי בינלאומית מארה"ב, המובילה בתחום הטיפול בעורקים פריפריאלים וכלילים, ונסחרת בנאסד"ק בשווי של כ-1.5 מיליארד דולר. תשאיר גרדיה בבעלותה, אישורים רגולטורים של האינדיקציה הקלינית של עורקי התרדמה, לרבות אישור ה-FDA שניתן לה. כמו כן, ניתן לגרדיה רישיון בלעדי, גלובאלי, נצחי וללא כל תשלום, לשימוש במערכת עבור האינדיקציה של עורקי התרדמה המזינים את המוח.

מערכת WIRION, שפותחה על ידי גרדיה, חברה בת של אליום, מבוססת על פילטר ייחודי נושא פטנטים, המגן מפני קרישי דם ותסחיפים הנוצרים במהלך ביצוע הליכי צנתור - לפתיחת כלי דם חסומים. על פי תוצאות היעילות של הניסוי הקליני, הדגימה מערכת WIRION יכולת גבוהה ללכוד חלקיקים, הנוצרים במהלך הליכי צנתור אטרקטומי בעורקי הרגליים לצורך פתיחת חסימות בכלי דם. ללא שימוש באמצעי הגנה זה בעת ביצוע צנתורים, עלולים החלקיקים הנותרים במחזור הדם להוות סיכון משמעותי עבור המטופל, לרבות קטיעות רגליים, שבץ ואף מוות.

בהתאם להסכם המכירה במועד החתימה העבירה CSI לאליום סך של 7 מיליון דולר ארה"ב, מתוכם 5.6 מיליון דולר ארה"ב במזומן, כאשר היתרה בסך של 1.4 מיליון דולר ארה"ב תשולם בהקצאת מניות רגילות של הרוכשת.

עם השלמת העברת פעילות הייצור של המערכת תשלם הרוכשת לגרדיה סך נוסף של 10 מיליון דולר ארה"ב. במסגרת העסקה, התחייבה החברה לסייע בהעברת פעילות ייצור המערכת לרוכשת או לקבלן מטעמה, וכן לספק לרוכשת שירותים שונים. כמו כן, הרוכשת תשלם למוכרת סך של שלושה 3 מיליון דולר ארה"ב נוספים בגין כל 10 מיליון דולר ארה"ב של הכנסות נטו, אשר יוכרו בידי הרוכשת ממכירות של המערכת, מעל לסך של 30 מיליון דולר ארה"ב במהלך תקופת המדידה, שתימשך 36 חודשים.

אליום מעריכה כי השלמת העסקה תאפשר להמשיך ולקדם את קווי המוצרים האטרקטיביים שלה, הפונים לשווקים גדולים וצומחים והינם בעלי פוטנציאל לתת פתרונות תראפויטיים זעיר פולשניים, לאינדיקציות קליניות משמעותיות וחשובות תוך שיפור בטיפול ובאיכות החיים של המטופלים. אסף אלפרוביץ, מנכ"ל אליום מדיקל: "אנחנו שמחים על עסקת המכירה ל- CSI, חברה בינלאומית מובילה בטיפול בעורקים פריפריאלים וכלילים. אנחנו מאמינים כי מערכת ה- WIRION סינרגטית למגוון המוצרים הגדל של CSI, וכי שילוב המוצרים של החברות הינו בהתאם לחזונה של אליום. בידי קבוצת אליום נותר רישיון בלעדי וגלובאלי לזכויות הקשורות לעורקי התרדמה, כולל רישיון ה-FDA, שוק גדול וצומח בפני עצמו[1]. לצורך מימוש הפוטנציאל בזכויות אלו, אנו פועלים למציאת שותף אסטרטגי עבור שוק זה תוך רצון למקסם את הערך עבור בעלי המניות שלנו. אנחנו מאמינים כי במערכת ה-WIRION לאינדיקציה של עורקי התרדמה המזינים בדם את המוח, טמון פוטנציאל כלכלי משמעותי. מבנה העסקה מאוזן, וכולל תשלום משמעותי מראש, תשלום גדול יותר עם העברת הייצור ל-CSI, וכן תשלום פוטנציאלי נוסף הנגזר מהצלחת מכירות המערכת שלנו על ידי CSI."

מערכת מכשור רפואי ישראל