שוק + פיננסי

בריינסוויי מפרסמת תוצאות כספיות לרבעון השני

Brainsway8060

הכנסות שיא רבעוניות של 5.7 מיליון דולר, עלייה של 53% בהשוואה לרבעון השני של 2018.

בריינסוויי, מובילה עולמית בטיפול מתקדם ולא פולשני בהפרעות מוחיות, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני שהסתיים ב-30 ביוני 2019, ומספקת עדכונים עסקיים.

"השגנו התקדמות משמעותית ברבעון השני ובמחצית הראשונה של השנה", ציין נשיא ומנכ"ל בריינסוויי, יעקב מיכלין. "הביקוש הגובר למערכת ה-Deep TMS שלנו, בארה"ב ובעולם, ממשיך לתמוך בצמיחה משמעותית בשורת ההכנסות. בנוסף, הגענו להישגים חשובים במספר תחומים מרכזיים, ובכלל זה הרחבה של כוח המכירות שלנו, כניסה לטריטוריות חדשות, פרסומן של הוכחות קליניות נוספות ליעילות המערכת שלנו והמשך קידום צבר המוצרים שלנו לטיפול בהפרעות פסיכיאטריות ונויורולוגיות נוספות. יתרה מכך, אנו נתמכים במאזן חזק, וזאת בהמשך להנפקה שלנו בנאסד"ק, אשר ממצב אותנו היטב להמשך יישום אסטרטגיית הצמיחה שלנו".

תוצאות כספיות לרבעון השני של 2019

- הכנסות שיא רבעוניות של 5.7 מיליון דולר, עלייה של 53% בהשוואה לרבעון השני של 2018.

- הכנסות חוזרות (בעיקר מהשכרה) בהיקף של כ- 3.2 מיליון דולר, עלייה של 43% בהשוואה לרבעון השני של 2018.

- בסיס התקנות של 456 מערכות Deep TMS, תוספת של 40 מערכות במהלך הרבעון.

- 30 קסדות לטיפול ב-OCD נשלחו במהלך הרבעון, ומסתכמות לסך כולל של 115 קסדות לטיפול ב- OCD מאז קבלת האישור לשיווק באוגוסט 2018.

- שיעור הרווח הגולמי עמד ברבעון השני על 76%, בהשוואה לשיעור רווח גולמי של 77% ברבעון השני אשתקד.

- הוצאות המחקר והפיתוח עמדו על 2.4 מיליון דולר הרבעון, בהשוואה ל-1.3 מיליון דולר ברבעון השני אשתקד. הגידול נבע מהמשך פיתוח טכנולוגיית ה-Deep TMS, כולל סיום שלב הטיפולים בניסוי לגמילה מעישון והמשך התקדמות בניסויים קליניים לטיפול בהפרעת פוסט-טראומה (PTSD ), כמו גם מהשתתפות נמוכה יותר של רשות החדשנות בהוצאות המחקר.

- הוצאות מכירה ושיווק עמדו ברבעון השני של השנה על 3.3 מיליון דולר, עלייה של 1.4 מיליון דולר בהשוואה לתקופה המקבילה. העלייה נובעת בעיקר מהרחבת כוח המכירות והאצת פעילויות השיווק הן לטיפול בדיכאון מז'ורי והן ל-OCD.

- הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו ב-1.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.7 מיליון דולר ברבעון השני של 2018. העלייה נבעה בעיקר מהפיכת החברה לציבורית בארה"ב.

- ההוצאות התפעוליות הסתכמו ב-7 מיליון דולר, בהשוואה ל-3.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2018. הגידול נבע בעיקר מחיזוק פעילויות המכירה והשיווק, הגידול בהוצאות המו"פ, וכפי שתואר לעיל, הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות בהמשך להנפקת החברה.

- ההפסד התפעולי עמד על 2.7 מיליון דולר ברבעון השני של השנה, בהשוואה להפסד תפעולי של 1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהפסד התפעולי נבעה בעיקר בשל עלייה בהוצאות התפעול, שקוזזה בחלקה מעלייה ברווח הגולמי של 1.5 מיליון דולר.

- ההפסד הנקי עמד ברבעון השני על 3.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.8 מיליון דולר ברבעון המקביל. העלייה נבעה בעיקר מעלייה בהפסד התפעולי, בהוצאות מימון שנובעות מהחזר ההלוואה וריבית לבנק מזרחי, הפרשי שער והתחייבויות לרשות החדשנות בגין מענקים שהתקבלו.

- ההפסד הנקי למניה רגילה (בסיס ומדולל) עמד על 17 סנט, בהשוואה להפסד של 12 סנט למניה ברבעון השני של 2018.

- המזומן ששימש לפעילות תפעולית עמד על 3 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.8 מיליון דולר ברבעון השני אשתקד. המזומן ששימש לפעילויות השקעה עמד על 0.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.6 מיליון דולר ברבעון המקביל.

מצב פיננסי

- נכון ליום 30 ביוני 2019, לחברה מזומן והשקעות לטווח קצר בהיקף של כ-27.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-7.7 מיליון דולר בסוף הרבעון הראשון של 2019. סכומים אלה כוללים 26.3 מיליון דולר נטו אשר גויסו בהנפקה של החברה בארה"ב, אשר הושלמה במהלך הרבעון השני.

- בהמשך לפירעון חוב בהיקף של 3.3 מיליון דולר במהלך הרבעון השני, לבריינסוויי אין חוב, מעבר להתחייבות לתשלום תמלוגים בגין מכירות לרשות החדשנות בישראל.


שינויים בצוות הניהול בארה"ב

- הדר לוי, סמנכ"ל הכספים של החברה, יעבור להתגורר בארה"ב וימלא גם את תפקיד סמנכ"ל התפעול. התפקיד החדש של סמנכ"ל תפעול בארה"ב נועד לחזק את הסינרגיות הגלובליות בעסקים של החברה ולתמוך בשלב הבא של צמיחת החברה בארה"ב.

- ג'וזף פרקופקה (Joseph Perekupka), סגן נשיא בכיר למכירות ותפעול בצפון אמריקה, הודיע לחברה על כוונותיו לסיים את תפקידו בבריינסוויי. ההודעה תיכנס לתוקפה ב-15 באוקטובר, 2019. עד מועד זה, מר פרקופקה יסייע בהעברת הנושאים להם הוא אחראי, כמתבקש. "אנו מודים לג'וזף על חלקו בפעילות החברה בארה"ב", מסר מיכלין. "בשם כל עובדי בריינסוויי, אנו מאחלים לג'וזף הצלחה בהמשך דרכו".

עדכונים עסקיים

- באפריל השנה, בריינסוויי השלימה בהצלחה הנפקה ראשונית לציבור בארה"ב של 2.8 מיליון תעודות פיקדון אמריקאיות (ADS), כל אחת מייצגת 2 מניות רגילות של החברה, וגייסה סך כולל של 30.8 מיליון דולר ברוטו, לפני הוצאות חיתום, עמלות ושאר הוצאות הנפקה.

- המסחר בתעודות הפיקדון של בריינסוויי בנאסד"ק החל ב-17 באפריל, תחת הסימול "BWAY".

- הרחבת מאמצי המכירה להגדלת אימוץ מערכת ה-Deep TMS, כולל גיוס אנשי מכירות נוספים בארה"ב ובאירופה.

- פרסום ב-American Journal of Psychiatry של תוצאות המחקר הקליני של החברה שהראו כי למערכת ה-Deep TMS יתרון קליני משמעותי בטיפול ב-OCD בהשוואה לסליל דמה.

- פרסום ב-Journal of Psychiatric Research של תוצאות מחקר המראות כי טיפול ב- Deep TMS בשילוב טיפול תרופתי סטנדרטי נמצא יעיל באופן מובהק סטטיסטית במונחי השגת הפוגה במחלה ובהורדת רמות הדיכאון בקרב חולי דיכאון מז'ורי (MDD), וזאת בהשוואה לטיפול תרופתי סטנדרטי בלבד.

- הגעה ליעד גיוס המטופלים והשלמת הטיפול בניסוי רב-מרכזי לגמילה מעישון. תוצאות סופיות צפויות ברבעון הרביעי של 2019.

- המשך גיוס חולים בניסוי בפוסט טראומה. תוצאות ביניים צפויות עד סוף 2019.

- חתימה על הסכמי הפצה בלעדיים עם Unison Healthcare Group, אחד המפיצים הגדולים של ציוד רפואי בטיוואן, ועם Prime Medix, ספק של פתרונות בריאות בטוחים וחדשניים בפיליפינים. הסכמים אלו מצטרפים להסכמי הפצה נוספים ל-Deep TMS עליהם חתמה החברה לאחרונה בדרום קוריאה ובתאילנד, כמו גם לאישור השיווק שהתקבל מגופי הרגולציה ביפן. בנוסף, בריינסוויי ביטלה את הסכם ההפצה עם המפיץ שלה בישראל, לטובת פעילות שיווק ישיר ללקוחותיה בישראל.

מערכת מכשור רפואי ישראל