חדשות ישראל

IceCure חתמה על עיסקת הפצה ביפן וסינגפור

icecure8060

התמורה המינימלית לעסקה עומדת על כ-13 מיליון דולר, לחמש שנים מקבלת אישור רגולטורי למכירת המוצרים ביפן.

חברת אייסקיור חתמה הסכם הפצה בלעדי עם Terumo Corporation, לרישוי ורישום, ייבוא, שיווק, מכירה קידום והפצת מערכת ה- ProSenseTM והמוצרים הנלווים, ביפן ובסינגפור, לצורך ביצוע פרוצדורות של הקפאת גידולים ממאירים בשד.

החברה המפיצה - טרומו היא קבוצה גלובלית, המעסיקה כ- 25,000 עובדים ברחבי העולם. ובסיסה ביפן.

התמורה המינימלית הכוללת אליה התחייבה טרומו במהלך כל תקופת ההסכם, בגין זכות ההפצה הבלעדית ושיתוף הידע על ידי החברה, הזמנת הרכש הראשונה ורכישת כמויות המינימום, מסתכמת לסך של כ-13.2 מיליוני דולר.

ההסכם יכנס לתוקף במועד החתימה ויסתיים בתום חמש שנים שלאחר קבלת האישור הרגולטורי. להערכת החברה, פרק הזמן לקבלת האישור הרגולטורי יעמוד על שנתיים עד ארבע שנים.

מערכת מכשור רפואי ישראל