Benny Shasha

Benny Shasha

Sales Team Manager at Alexander Schneider

מחפשים סוללה המתאימה ליישומים רפואיים ושניתן לשלבה במכשירי הנשמה, הרדמה, דיאליזה או כל ציוד רפואי אחר? לפניכם 5 שיקולים מרכזיים שיסייעו לכם לעשות את הבחירה הנכונה:

1. סוללה חכמה (Smart Battery) או פשוטה (Dumb Battery)?

סוללה פשוטה (Dumb Battery) ניתנת להטענה רק באמצעות המטען המסופק עם המכשיר. גישה זו מבטיחה שהסוללה לעולם תקבל את הטעינה שנקבעה ע"י היצרן. אמנם העלות של סוללה פשוטה (Dumb Battery) היא נמוכה, אולם גישה זו אינה מאפשרת התפתחות טכנולוגית, ועלולה לגרום להתיישנות הסוללה והמטען מהר יחסית ואף להפסקת ייצורם.