Claire BIOT

Claire BIOT

Life Sciences Industry VP, Dassault Systèmes

העולם סביבנו מתפתח בקצב מהיר מאי פעם. עסקים רבים מתחומים שונים עושים שימוש בטכנולוגיות מתקדמות על מנת לקבוע סטנדרטים חדשים ולענות על הציפיות של הצרכנים. למרות ההתקדמות המואצת שחלה בתעשיות המובילות, בין אם מדובר בתעשיית הרכב או במערכת הבריאות, התיאבון לחדשנות ולשימוש בטכנולוגיות חדשות גדול יותר מתמיד.