Ophir Benjamin Gamliel

Ophir Benjamin Gamliel

CEO, ITL- Israel Testing Laboratories

פעילותה המקיפה של חברת תקינה מובילה בישראל, בעלת הכרה בינלאומית רחבה, מהווה את תמונת המראה של הייצוא הישראלי לרחבי העולם. חברת ITL - או בשמה המלא - Israel Testing Laboratories - היא גוף תקינה ואינטגרציה בינלאומי, שמספק את השער לעולם עבור היצואנים הישראלים, ומאפשר להם לעמוד בדרישות התקינה במדינות היעד.