Moshe Klaiman

Moshe Klaiman

CEO, Matrix Medika

עולם הרפואה הוא עולם מורכב אשר טומן בתוכו לא מעט אתגרים, במיוחד עבור כל מי שמתעניין בפיתוח מוצרים רפואיים. היכולות הטכנולוגיות שהולכות ומתפתחות כל העת אפשרו לנו במידה רבה לשפר את איכות הטיפול שרופאים מעניקים ומטופלים מקבלים ואף לא מעט הזדמנויות לשפר את איכות החיים של רבים הסובלים מבעיות בריאותיות שונות. על אף העובדה שאנחנו עדים לסיפורי הצלחה מרגשים של מוצרים שונים המצליחים לייצר שינוי משמעותי בחייהם של מטופלים, כמו נונגון (Nonagon) שמספקת פתרון של הנגשת שירותי רפואה מרחוק, ניקסואה (nyxoah) שמספקת שתל לטיפול בדום נשימה בשינה או ג'ינטולס (gyntools) המפתחת טכנולוגיה שמספקת אבחון מדויק ומהיר לדלקות נרתיקיות. למעשה, מעטים הרעיונות, טובים ככל שיהיו, המבשילים לכדי מוצר רפואי טכנולוגי המשווק להמונים.