חדשות ישראל

aspect imaging8060

איתמר מדיקל מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון של 2021

MDI Expo 2019 Logo 8060

הכנסות הרבעון הראשון של 2021 גדלו ב-43% ל-12.0 מיליון דולר.

איתמר מדיקל (NASDAQ & TASE: ITMR) מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2021.

"אנחנו שבעי רצון לראות כי המומנטום מהמחצית השנייה של 2020 המשיך גם בשנה החדשה, ואיפשר לנו להשיג הכנסות שיא לרבעון ראשון. עסקי הליבה שלנו בתחום השינה בארה"ב היוו שוב מנוע צמיחה עיקרי לאור מגמת האימוץ המתמשכת של טיפול רפואי ביתי ובנוסף, בדיקות השינה שלנו בתחום של חולים קרדיולוגיים, שלנו הגיעו לשיא של כל הזמנים", ציין נשיא ומנכ"ל איתמר מדיקל, גלעד גליק. "בסך הכל, הביקוש ל-WatchPAT מתגבר בכל העולם, דבר המשקף קבלה חיובית של הפרדיגמה שלנו של שינוי טכנולוגי. גם כאשר מגבלות הקורונה מתחילות להיות מוסרות, ומאפשרות לבדיקות במעבדות השינה לחזור, המכירות שלנו נותרו חזקות".

"לאיתמר יש מספר קטליזטורים מרגשים וחשוב מכך, חיזקנו משמעותית את המאזן שלנו במטרה לממש יוזמות אלה. הצוות שלנו נותר ממוקד בהגדלת נתח השוק הגלובלי, קידום פורטפוליו המוצרים שלנו וחיפוש אחר הזדמנויות נוספות לצמיחה לא אורגנית", סיכם גלעד גליק.


דגשים לרבעון הראשון של 2021 והישגים אחרונים

- ההכנסות עמדו על 12.0 מיליון דולר, גידול של 43% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2020.
- הכנסות ה-WatchPAT בארה"ב עמדו על 8.4 מיליון דולר, גידול של 38% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2020.
- 725 לקוחות WatchPAT ONE מאז 1 באפריל 2020, לאחר צירוף של כ-32 לקוחות חדשים לחודש בממוצע במהלך הרבעון הראשון.
- שיעור הרווח הגולמי על בסיס Non-IFRS עמד על 72%, בהשוואה ל-71% ברבעון הרביעי של 2020 ול-77% ברבעון הראשון של 2020.
- ההוצאות התפעוליות על בסיס IFRS כוללות 1.1 מיליון דולר בתשלום חד פעמי מבוסס מניות הנובע מהארכת תקופת המימוש של אופציות שהבשילו מ-5 ל-10 שנים.
- החברה דיווחה על השקה צפויה של 3 מרכיבים נוספים למוצר ה-WatchPAT בכנס SLEEP 2021 הקרוב.

התוצאות הכספיות ברבעון הראשון של 2021

ההכנסות גדלו ב-43% ל-12.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-8.4 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול במכירות ה-WatchPAT בארה"ב ומגידול של כלל המכירות ביפן ובאירופה.

הכנסות ה-WatchPAT ברבעון הראשון של 2021 גדלו ב-33% ל-10.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-8.2 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2020.

הכנסות ה-WatchPAT בארה"ב ברבעון הראשון של 2021 גדלו ב-38% ל-8.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.1 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2020, בעיקר כתוצאה ממכירות WatchPAT ONE ומכירות פתרון ה-WatchPAT Direct. מכירות המוצרים המתכלים והמתחדשים, כולל WatchPAT ONE, היוו כ-79% מסך מכירות ה-WatchPAT בארה"ב ברבעון הראשון של 2021, בהשוואה ל-75% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי גדל ל-8.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.3 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020. שיעור הרווח הגולמי ירד ל-67%, בהשוואה ל-76% ברבעון הראשון של 2020. הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בעיקר מגידול במכירות WatchPAT ONE, וכן מהוצאות חד פעמיות של 0.4 מיליון דולר הקשורות להעברה של אתר הייצור של החברה למיקום חדש במהלך הרבעון הראשון של 2021. שיעור הרווח הגולמי על בסיס Non-IFRS ירד ל-72%, בהשוואה ל-77% ברבעון המקביל ב-2020. הירידה בשיעור הרווח הגולמי על בסיס Non-IFRS נבעה בעיקר בשל הגידול במכירות WatchPAT ONE.

ההפסד התפעולי ברבעון הראשון של 2021 עמד על 5.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-2.0 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020. הגידול בהפסד התפעולי נובע בעיקר מגידול בהוצאות התפעוליות, וקוזז בחלקו על ידי גידול בהכנסות. הגידול בהוצאות התפעוליות נבע בעיקר מהגורמים הבאים:

- 1.1 מיליון דולר, תשלום חד פעמי מבוסס מניות הנובע מהארכת תקופת המימוש של אופציות שהבשילו מ-5 ל-10 שנים.

- הוצאות מכירה ושיווק גדלו ב-39% ל-7.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-5.3 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020, בשל הרחבה מתוכננת של צוות המכירות האמריקאי לטריטוריות גיאוגרפיות וורטיקליות חדשות (37 טריטוריות וורטיקלים נכון ליום 31 במרץ 2021, בהשוואה ל-32 טריטוריות וורטיקלים ליום 31 במרץ 2020), וכן עמלות מכירה נוספות הנובעות מגידול בהכנסות, גידול בתשלומי ייעוץ בקשר לשיפוי מחברות הביטוח בארה"ב, אוסטרליה ויפן וגידול בתשלום מבוסס מניות, כמתואר לעיל.

- הוצאות המחקר והפיתוח גדלו ב-122% ל-2.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.3 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020, בעיקר בשל הוצאות של 0.8 מיליון דולר הקשורות במחקר ופיתוח של טכנולוגיית ניטור חולה מרחוק RPM (כולל הפחתה של נכסים לא מוחשיים בהיקף של 0.3 מיליון דולר) הקשורות ברכישת Spry, גידול בכוח אדם לתמיכה בפיתוח, בעיקר של פלטפורמת הבריאות הדיגיטלית, וגידול בתשלום מבוסס מניות, כמתואר לעיל.

- הוצאות הנהלה וכלליות גדלו ב-80% ל-3.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.7 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020, בעיקר בשל גידול בפרמיות הביטוח של דירקטורים ונושאי משרה, גידול בהוצאות משפטיות, כולל בגין ליטיגציה מסחרית שיזמה החברה כדי להגן על קניין רוחני שלה וגידול בתשלום מבוסס מניות, כמתואר לעיל.

על בסיס Non-IFRS, ההפסד התפעולי ברבעון הראשון של 2021 הסתכם ב-2.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.4 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2020. ההפסד התפעולי על בסיס Non-IFRS אינו כולל כ-2.5 מיליון דולר בתשלומים מבוססי מניות, פחת והפחתות של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, שינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים והוצאות חד פעמיות הקשורות להעברה של אתר הייצור של החברה לאתר חדש, בהשוואה ל-0.6 מיליון דולר של הוצאות דומות ברבעון המקביל ב-2020.

ההפסד הנקי ברבעון הראשון של 2020 הסתכם ב-5.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-2.0 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020.

על בסיס Non-IFRS, ההפסד הנקי ברבעון הראשון של 2021 עמד על 3.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.4 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020. ההפסד הנקי על בסיס Non-IFRS ברבעון הראשון אינו כולל כ-2.5 מיליון דולר בתשלומים מבוססי מניות, פחת והפחתות של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, שינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים והוצאות חד פעמיות הקשורות להעברה של אתר הייצור של החברה לאתר חדש, בהשוואה ל-0.6 מיליון דולר במרכיבים דומים ברבעון המקביל ב-2020.

ההפסד לתעודת פיקדון אמריקאית (ADS) ברבעון הראשון של 2021 עמד על 36 סנט, בהשוואה ל-15 סנט ברבעון הראשון של 2020. ההפסד על בסיס Non-IFRS ל-ADS ברבעון הראשון של 2021 עמד על 20 סנט, בהשוואה ל-11 סנט ברבעון המקביל ב-2020.

נכון ליום 31 בדצמבר 2020, בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים לזמן קצר בהיקף של 78.9 מיליון דולר.

תחזית

תחזית המכירות השנתית ל-2021 נותרת בטווח של 52 עד 53 מיליון דולר, המייצג צמיחה של 27% עד 29%, בהשוואה להכנסות שנת 2020.

מערכת מכשור רפואי ישראל