חדשות ישראל

aspect imaging8060

בריינסוויי מפרסמת תוצאות כספיות לרבעון הראשון של 2021

MDI Expo 2019 Logo 8060

צמיחה חזקה של 47% בהכנסות הרבעון הראשון בהשוואה לרבעון המקביל.

 בריינסוויי (NASDAQ & TASE: BWAY), מובילה עולמית בטיפול מתקדם ולא פולשני בהפרעות מוחיות, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2021 ומספקת עדכונים עסקיים.

התפתחויות פיננסיות ועסקיות אחרונות

- בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ 2021, ההכנסות הסתכמו ב-6.1 מיליון דולר, עלייה של 47% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2020.
- ההפסד התפעולי ברבעון הראשון של 2021 הסתכם ב-2.1 מיליון דולר, אשר כלל הוצאה חד פעמית של 2.0 מיליון דולר בתשלום מבוסס מניות, בהשוואה להפסד תפעולי של 3.6 מיליון דולר ברבעון הראשון אשתקד.
- נכון ל-31 במרץ 2021, לבריינסוויי בסיס התקנות של 652 מערכות, עלייה של 19% ביחס למספר המערכות בסוף הרבעון הראשון של 2020.
- במהלך הרבעון הראשון השנה, החברה סיפקה 9 סלילי OCD כתוספת לקסדות אצל חלק מהמערכות החדשות והקיימות, ועלתה לסך של 225 קסדות.
- עקפה את רף 100 אלף החולים שטופלו במערכת Deep TMS.
- השיקה את מערכת Deep TMS לטיפול קצר טווח לגמילה מעישון בארה"ב.
- קיבלה אישור FDA לטיפול קצר בן 3 דקות Theta Burst במערכת Deep TMS בדיכאון.
- מינתה את סקוט ארגלדו כסגן נשיא בכיר וסמנכ"ל הכספים.

"אנו מרוצים מאוד מהמגמות הכלליות בעסקים שלנו, ועובדים על מנת להמשיך במומנטום החזק שהושג בסוף 2020 ובתחילת 2021 להמשך השנה", ציין ד"ר כריסטופר וון ג'אקו, נשיא ומנכ"ל החברה. "ההכנסות בגובה 6.1 מיליון דולר משקפות עלייה ניכרת של 47% ביחס לרבעון הראשון של 2020, ומדגימות את עמידות העסקים שלנו והמשך היציאה ממגפת הקורונה. ציינו אבן דרך אמיתית בגישה החדשנית שלנו לטיפול בבריאת הנפש עם טיפול של החולה ה-100 אלף, לצד הישגים מסחריים ורגולטוריים מרשימים, כולל גיוס מוצלח בהיקף של 45.2 מיליון דולר, השקה של מערכת לגמילה מעישון ואישור FDA לטיפול בן 3 דקות בדיכאון Theta Burst. אנו מאמינים כי הישגים אלה ממצבים אותנו היטב להמשיך ולייצר ערך ארוך טווח לבעלי המניות ולהתקדם במשימה שלנו לשיפור הבריאות ולשנות חיים".

תוצאות כספיות לרבעון הראשון של 2021

- ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-6.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-4.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020, עלייה של 47%. ההכנסות מהשכרה הסתכמו ב-3.5 מיליון דולר, בדומה לרבעון הראשון של 2020 (כ-56% מסך ההכנסות).
- שיעור הרווח הגולמי עמד ברבעון הראשון על 75%, בהשוואה ל-76% ברבעון הראשון של 2020.
- ההוצאות התפעוליות הסתכמו ב-6.8 מיליון דולר, וכללו הוצאה חד פעמית של 2.0 מיליון דולר בתשלום מבוסס מניות, בהשוואה להוצאות תפעוליות של 6.8 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2020.
- ההפסד התפעולי עמד על 2.1 מיליון דולר, וכלל הוצאה חד פעמית של 2.0 מיליון דולר בתשלום מבוסס מניות, בהשוואה להפסד תפעולי של 3.6 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020.
- נכון ל-31 במרץ 2021, לחברה מזומנים והשקעות קצרות טווח בהיקף של כ-58.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-17.2 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2020. העלייה המשמעותית במצבת המזומן נובעת מסיום גיוס במרץ 2021, אשר הניב תמורה ברוטו של 45.2 מיליון דולר.

מערכת מכשור רפואי ישראל