חדשות ישראל

aspect imaging8060

איתמר מדיקל מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של 2021

MDI Expo 2019 Logo 8060

הכנסות גדלו ב-23% ל-13.6 מיליון דולר; מכירות WatchPAT בארה"ב גדלו ב-27% ל-11.3 מיליון דולר.

איתמר מדיקל (NASDAQ & TASE: ITMR) מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2021.

"תוצאות הרבעון השלישי מייצגות את ההכרה החזקה לה זכתה טכנולוגיית ה-WatchPAT שלנו בכניסה למחצית השנייה של 2021. קצב הצמיחה שלנו בארה"ב ממשיך להיות גבוה יותר מקצב הצמיחה הכוללת שלנו, בנוסף לאימוץ הגובר של הטכנולוגיה שלנו בשווקים אותם אנו משרתים ברחבי אירופה ובשאר העולם", ציין נשיא ומנכ"ל איתמר מדיקל, גלעד גליק.

דגשים לרבעון השלישי של 2021 והישגים אחרונים

ההכנסות עמדו על 13.6 מיליון דולר, גידול של 23% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
הכנסות ה-WatchPAT בארה"ב עמדו על 11.3 מיליון דולר, גידול של 27% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
איתמר מדיקל הוסיפה 137 לקוחות WatchPAT ONE חדשים, כולל 115 לקוחות חדשים לאיתמר מדיקל.
שיעור הרווח הגולמי על בסיס Non-IFRS עמד על 73%, בהשוואה ל-70% ברבעון השלישי של 2020 ול-73% ברבעון השני של 2021.
חתמה ב-13 בספטמבר על חוזה עםCorporation ZOLL Medical (“Zoll”) מקבוצת Ashai Kasei, לפיו ZOLL תרכוש את כל הון המניות של איתמר מדיקל. הסכם זה אושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ב-16 בנובמבר 2021, ומועד ה-Closing צפוי בדצמבר השנה.
ההוצאות התפעוליות על בסיס IFRS כוללות הוצאות בגין העסקה לרכישת החברה על ידי ZOLL בהיקף של 1.7 מיליון דולר.
ב-2 בנובמבר 2021, Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) בארה"ב פרסמו לוח תעריפים סופי לשפוי לפיו סכום השיפוי של קוד 95800 (ארצי ממוצע) בשנת 2022 יהיה 159.19 דולר, ירידה של 6.5% מהסכום של 170.28 דולר שהיה בשנת 2021, בעוד שסכום השיפוי של הקוד המתחרה 95806 יקטן ב-11.6% מ-102.59 דולר ל-90.68 דולר.

התוצאות הכספיות ברבעון השלישי של 2021

ההכנסות ברבעון השלישי של 2021 גדלו ב-23% ל-13.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-11.0 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול במכירות ה-WatchPAT בארה"ב ובאירופה.

הכנסות ה-WatchPAT ברחבי העולם ברבעון השלישי של 2021 עלו ב-25% ל-13.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-10.5 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2020.

הכנסות ה-WatchPAT בארה"ב ברבעון השלישי של 2021 גדלו ב-27% ל-11.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-8.9 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2020, בעיקר כתוצאה ממכירות WatchPAT ONE ומכירות WatchPAT Direct. מכירות המוצרים המתכלים והמתחדשים, כולל WatchPAT ONE, היוו כ-75% מסך מכירות ה-WatchPAT בארה"ב ברבעון השלישי של 2021, בהשוואה ל-73% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי גדל ל-9.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-7.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020. שיעור הרווח הגולמי עמד על 68% ברבעון השלישי של 2021 ו-2020. שיעור הרווח הגולמי הושפע בעיקר ממחיקת מלאים חד פעמית של 0.4 מיליון דולר הקשורה להעברה של אתר הייצור של החברה למיקום חדש. שיעור הרווח הגולמי על בסיס Non-IFRS עלה ל-73%, בהשוואה ל-70% ברבעון המקביל ב-2020. השיפור בשיעור הרווח הגולמי נובע בעיקר מירידה עקבית בעלויות הייצור של WatchPAT ONE, הגברת היעילות והפחתת עלויות בתהליך הייצור.

ההפסד התפעולי ברבעון השלישי של 2021 עמד על 7.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-2.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020. הגידול בהפסד התפעולי נובע בעיקר מגידול בהוצאות התפעוליות, וקוזז בחלקו על ידי גידול בהכנסות.


מערכת מכשור רפואי ישראל