ראשי

aspect imaging8060

ביו ויו מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי

Filterlex

המכירות הרבעוניות רשמו זינוק חד לכ-10 מיליון ש"ח; המכירות בתשעה החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכמו לסך של 25 מיליון ש"ח.

חברת ביו ויו, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, העוסקת במחקר ופיתוח, שיווק ומכירה של מערכות ממוחשבות לזיהוי תאים חריגים במגוון תחומים ובפיתוח בדיקות חדשות המסייעות בגילוי סרטן, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2019.

להלן תמצית הנתונים הכספיים:

הכנסות החברה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בסך של 9.97 מיליון ש"ח ו-25.4 מיליון ש"ח, בהתאמה, לעומת 5.1 מיליון ש"ח ו-17.0 מיליון ש"ח בתקופות המקבילות אשתקד. מדובר בזינוק חד של 97% ברבעון ו-49% ב-9 החודשים. הגידול בהכנסות נובע בעקרו ממכירות לחברת Livzon San-Med הסינית בתחום ה-CTC (Liquid Biopsy), במקביל לגידול במכירות בערוצים הנוספים של החברה.

עוד מעדכנת החברה כי מתחילת 2019 ועד לסוף ספטמבר הוזמנו על-ידי חברת Livzon-Sanmed הסינית 25 מערכות סריקה, אשר כולן סופקו ונכללו כהכנסות בדוחות הכספיים.

הרווח הגולמי לרבעון השלישי ולתשעה החודשים הראשונים הסתכם בסך של 5.7 מיליון ש"ח ו-14.4 מיליון ש"ח, בהתאמה, זינוק של 90% ו-41% ברווח הגולמי הרבעוני ולתשעה החודשים, בהתאמה, לעומת התקופות המקבילות אשתקד. הגידול ברווח הגולמי נובע מהגידול בהכנסות החברה.

הרווח התפעולי לרבעון השלישי ולתשעה החודשים הראשונים הסתכם בסך של 1.6 מיליון ש"ח וכ-1.7 מיליון ש"ח, בהתאמה, לעומת הפסד בסך של כ-1.2 מיליון ש"ח ובסך של כ-2.3 מיליון ש"ח בתקופות המקבילות אשתקד.

בשורה התחתונה מדווחת ביו ויו מעבר לרווח נקי ברבעון השלישי ובתשעה החודשים הראשונים של השנה בסך של 1.55 מיליון ש"ח ובסך של 1.6 מיליון ש"ח, בהתאמה, זאת לעומת הפסדים של 1.03 מיליון ש"ח ו- 2.06 מיליון ש"ח בתקופות המקבילות אשתקד.

ד"ר אלן שוויבל, מנכ"ל ביו ויו: "השיפור המשמעותי בפרמטרים העיקריים מתחילת 2019 נמשך גם ברבעון השלישי של השנה. הכנסות החברה ל9 חודשים של 2019 גבוהות מכל שנת 2018. על אף הפסדים מהפרשי שער בסך של כ0.7 מיליון ש”ח, הרווח הנקי הגיע לכ1.6 מיליון ש”ח. התוצאות משקפות את האסטרטגיה של החברה בתחום הCTC וההצלחה ביישומה עם חברת LIVZON-SANMED הסינית. אנו מאמינים כי המשך שיתוף הפעולה עם Livzon ביחד עם שיתופי פעולה נוספים ימשיך להשיא ערך לבעלי המניות שלנו השנה ולאורך השנים הבאות".

מערכת מכשור רפואי ישראל