ראשי

aspect imaging8060

תרוליף של אליום קיבלה 2.6 מיליון שקל מרשות החדשנות

MDI Expo 2019 Logo 8060

אליום הודיעה לאחרונה כי סיכמה את שנת 2019 עם צמיחה של 20% בהכנסות ורווח נקי של 21.4 מיליון שקל לאור מכירת חלק מנכסי גרדיה.

אליום מדיקל (ת"א: אלמד), המתמחה בטכנולוגיות זעיר פולשניות למתן פתרונות חדשניים בשווקים גדולים לצרכים קליניים להם לא קיים מענה מספק, מודיעה כי לאור התקדמות בפיתוח המסתם ובניסוי החיות הגדולות ארוך הטווח, תרוליף, חברת הבת, עמדה בהצלחה בכל קריטריוני הפיתוח של הפרויקט כפי שהוגדרו על ידי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית.

לאור ההצלחה בפרויקט והעמידה בקריטריונים כאמור, תקבל החברה את יתרת המענק הבלתי מדלל בסך של כ-370 אלף שקל כאשר נכון למועד זה סך מענק ההמשך שאושר לתשלום על ידי הרשות בגין הפרויקט הינו כ-2.6 מיליון שקל, המהווים כ-50% מהוצאות הפרויקט כפי שאושרו על ידי הרשות. יצוין כי זהו המענק הבלתי מדלל השני שאושר על ידי הרשות והתקבל במלואו בידי החברה בגין הפרוייקט.

בכוונת אליום להמשיך ולקדם את פעילות החברה הבת ופיתוח המסתם במטרה לחבור לשותף אסטרטגי בינלאומי. כמו כן החברה פועלת לקבלת מענקים נוספים מהרשות למימון לא מדלל של המשך הפרויקט וכן לקידום השקעות נוספות בחברה הבת, לרבות השקעות ממשקיעים מובילים המתמחים במדעי החיים. כן שומרת לעצמה החברה את הזכות לבחון בעתיד גם אפשרות לגיוס הון באמצעות הנפקה של החברה הבת.

אישור קבלת מלוא המענק ניתן לאחר קבלת חוו"ד מקצועית של הבודק הטכנולוגי מטעם הרשות ומהווה הבעת אמון ומשנה תוקף למסתם המפותח כאמור אשר הנו בעל פוטנציאל לספק פתרון אפקטיבי לצורך קליני משמעותי ולהעניק תקווה למיליוני חולים ברחבי העולם אשר נותרו, נכון למועד זה, ללא מענה רפואי.

מערכת מכשור רפואי ישראל