ראשי

aspect imaging8060

בריינסוויי מפרסמת תוצאות כספיות לרבעון הרביעי

MDI Expo 2019 Logo 8060

הכנסות הרבעון הרביעי עמדו על 6.3 מיליון דולר, עלייה של 32% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2018.

בריינסוויי, מובילה עולמית בטיפול מתקדם ולא פולשני בהפרעות מוחיות, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי שהסתיים ב-31 בדצמבר 2019 ולשנה כולה, ומספקת עדכונים עסקיים.

"אנו מרוצים מאוד מתוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2019. התוצאות החזקות שלנו מהוות אינדיקציה לביקוש הצומח למערכת ה-Deep TMS לטיפול בדיכאון מז'ורי ו-OCD. בנוסף, השגנו התקדמות חשובה בקידום הצנרת הקלינית שלנו לטיפולים עתידיים פוטנציאליים", ציין ד"ר כריסטופר וון ג'אקו, נשיא ומנכ"ל החברה. "בדומה לארגונים אחרים, בריינסוויי ממשיכה לנטר מקרוב את האפקט המתפתח במהירות של וירוס הקורונה, והמחשבות שלנו הן עם כל מי שנפגע. ללא עוררין, העדיפות העליונה שלנו היא בריאות בסיס הלקוחות הנאמן והצומח שלנו, המטופלים שלהם והעובדים שלנו. כבר נקטנו בצעדים למניעת התפשטות הוירוס, ובאותו זמן הבטחנו ללקוחות כי אנו נשארים בתפקוד מלא בעוד מטופלים ממשיכים לקבל טיפולים במערכת ה-Deep TMS".

תוצאות כספיות לשנת 2019

הכנסות של 23.1 מיליון דולר, עלייה של 41% בהשוואה ל-16.4 מיליון דולר ב-2018.

הכנסות מהשכרה בגובה 13.3 מיליון דולר, עלייה של 38% בהשוואה להכנסות של 9.6 מיליון דולר ב-2018.

נכון ל-31 בדצמבר 2019, לבריינסוויי בסיס התקנות של 530 מערכות, לאחר הוספה של 42 מערכות ברבעון הרביעי אשתקד.

נכון ל-31 בדצמבר 2019, בריינסוויי סיפקה 173 סלילי OCD, מאז אישור השיווק שהתקבל באוגוסט 2018.

ההפסד הנקי הסתכם ב-10.4 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 6.5 מיליון דולר ב-2018.

נכון ל-31 בדצמבר 2019, לחברה מזומנים והשקעות קצרות טווח בהיקף של כ-21.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-23.9 מיליון דולר בסוף הרבעון השלישי של 2019. לבריינסוויי אין חוב (להוציא מספר התחייבויות הקשורות למענקי מחקר ופיתוח).

תוצאות כספיות לרבעון הרביעי של 2019

שיא הכנסות רבעוניות של 6.3 מיליון דולר, עלייה של 32% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2018.

שיעור הרווח הגולמי עמד ברבעון הרביעי על 77%, בדומה לשיעור שנרשם ברבעון הרביעי המקביל.

הוצאות המחקר והפיתוח עמדו על 1.8 מיליון דולר, בדומה להוצאות המו"פ ברבעון הרביעי של 2018.

הוצאות מכירה ושיווק עמדו ברבעון הרביעי של השנה על 3.6 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות של 2.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה. העלייה נובעת בעיקר מהרחבת כוח המכירות והאצת פעילויות השיווק הן לטיפול בדיכאון מז'ורי והן ל-OCD.

הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו ב-1.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2018. העלייה נבעה מהוצאות נוספות הקשורות להפיכת החברה לציבורית בארה"ב, וכן עלייה בהפרשה לחובות מסופקים.

ההוצאות התפעוליות הסתכמו ב-6.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-5.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2018. הגידול נבע בעיקר מחיזוק פעילויות המכירה והשיווק וגידול בהוצאות הנהלה וכלליות בהמשך להנפקת החברה.

ההפסד התפעולי עמד על 2 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה, בהשוואה להפסד תפעולי של 1.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהפסד התפעולי עומדת בקנה אחד עם האסטרטגיה של החברה להאיץ צמיחה באמצעות הגדלת כוח המכירות והרחבת פעילויות השיווק הגלובליות.

ההפסד הנקי עמד ברבעון הרביעי על 2.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-2.1 מיליון דולר ברבעון המקביל.

המזומן ששימש לפעילות תפעולית עמד על 1.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-1 מיליון דולר ברבעון הרביעי 2018.

עדכונים עסקיים

מינוי ד"ר וון ג'אקו, בכיר עם רקע מדעי וניסיון של יותר מ-25 שנה בניהול עסקים והובלת חברות טכנולוגיה רפואית עולמיות, לתפקיד נשיא ומנכ"ל החברה.

תוצאות סופיות חיוביות בניסוי פיבוטלי ורב מרכזי לבדיקת מערכת ה-Deep TMS לגמילה מעישון.

תוצאות חיוביות מניסוי קליני רנדומלי כפול סמיות לבדיקת מערכת ה-Deep TMS לטיפול בהפרעת קשב.

בהתבסס על אנליזת ביניים, החברה לא תמשיך להשקיע משאבים נוספים בקידום הניסוי לטיפול בפוסט טראומה.

מערכת מכשור רפואי ישראל