ראשי

aspect imaging8060

איתמר מדיקל מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הראשון

MDI Expo 2019 Logo 8060

ההכנסות ברבעון הראשון של 2020 גדלו ב-38% ל-8.4 מיליון דולר.

איתמר מדיקל (NASDAQ & TASE: ITMR), חברת טכנולוגיה רפואית, המתמקדת בפיתוח ומסחור של מכשירים ופתרונות רפואיים לא פולשניים המסייעים לאבחון וטיפול בהפרעות נשימה בשינה, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2020.

"תוצאות הרבעון הראשון שלנו משקפות התחלה חזקה של השנה, אשר ממשיכה לרבעון השני. על אף החולשה במכירות בדיקות ה-WatchPAT לשימוש חוזר, בעיקר בשל מגיפת הקורונה, אנו רואים עלייה דרמטית במכירות מכשיר ה-WatchPAT ONE – מכשיר בדיקת השינה הביתית החד פעמי היחיד הזמין כיום", ציין גלעד גליק, נשיא ומנכ"ל איתמר מדיקל.

"אלה זמנים קשים ללקוחות שלנו ולמטופלים שלהם, אך אנו מקווים שנוכל להמשיך לשחק תפקיד מרכזי בתמיכה בהתפתחות המואצת של טיפול ביתי תוך שימוש בפלטפורמות בריאות דיגיטליות. חשוב מכך, בעוד עולם הבריאות, ככל הנראה, עובר לסביבה יותר וירטואלית וניהול סיכונים הנוגעים לזיהומים הינו בעדיפות גבוהה, אנו מזהים הזדמנות עצומה להגיע לכ-26% מהמבוגרים בעולם הסובלים מדום נשימה בשינה באמצעות פלטפורמת האבחון שלנו", סיכם גליק.

דגשים לרבעון הראשון של השנה

- ההכנסות ברבעון הראשון של 2020 עמדו על 8.4 מיליון דולר, גידול של 38% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

- הכנסות ה-WatchPAT בארה"ב עמדו על 6.1 מיליון דולר, גידול של 42% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

- שיעור הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2020 עמד על 76%, בהשוואה ל-77% ברבעון המקביל אשתקד.

- החברה השלימה, בחודש פברואר 2020, הנפקה ציבורית בארה"ב עבור תמורה כוללת ברוטו של 40.3 מיליון דולר, וסיימה את הרבעון הראשון עם מזומנים ושווי מזומנים בסכום של 50.4 מיליון דולר.

התפתחויות עסקיות אחרונות ועדכוני קורונה

- בעוד שוק בדיקות השינה הכללי קטן משמעותית בשל התפרצות מגיפת הקורונה, איתמר מדיקל המשיכה לצבור מומנטום משמעותי בתקופה שמ-1 באפריל 2020 ועד 22 במאי 2020, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. על אף שהחברה אינה מתכוונת לספק בעתיד עדכונים חצי רבעוניים, החברה רוצה לציין שהמומנטום הזה השתקף באינדיקטורים הבאים:

* הסכום הכספי של הזמנות מכירה בארה"ב גדל בכ-48% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כולל הזמנה מהותית בקשר עם החוזה מולLLC Lunella, חברה בת בבעלות מלאה של SoClean Inc. וההשקה של WatchPAT ONE בערוצי השיווק הישירים שלהם לצרכן. בנטרול הזמנה זו, נרשמה בתקופה זו צמיחה של 23% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בעיקר בשל הזמנות שלWatchPAT ONE.

* החברה גייסה בממוצע 21 לקוחות חדשים ל-WatchPAT ONE בשבוע, והגיעה ל-210 מרכזים פעילים (בעיקר מרכזי שינה) המשתמשים ב-WatchPAT ONE, נכון ליום 22 במאי 2020.

* החברה הגדילה את צבר ההזמנות ל-WatchPAT ONE לכ-850 אלפי דולר נכון ליום 22 במאי 2020, בהשוואה לכ-550 אלפי דולר נכון ליום 31 במרץ 2020, וזאת למרות עלייה מתמדת במספר היחידות במשלוחים השבועיים.

* החברה הרחיבה תפוקת הייצור של WatchPAT ONE לכ-3,000 יחידות בשבוע שהסתיים ב-22 במאי 2020, עלייה של כ-300% לעומת המצב טרום התפרצות מגיפת הקורונה.

- החברה קיבלה אישור CE באירופה לשיווק מוצר WatchPAT ONE.

- החברה התקשרה בהסכם עם Sleep Data Diagnostic והפלטפורמה הטיפולית הווירטואלית שלה BetterNight ו-Sleep Data Holdings על מנת לפשט את התהליך במסגרתו רופאי שינה ורופאים שאינם רופאי שינה, יכולים להפנות מטופלים לבדיקת דום נשימה בשינה באמצעות WatchPAT דרך הפלטפורמות של איתמר מדיקל ו-BetterNight ולספק מסלול טיפולי מלא.

- החברה התקשרה בהסכם למימון מחקר קליני המבוצע על ידי בית חולים Mount Sinai בניו יורק, ומיועד לבדוק את ההשפעה האפשרית של טיפול CPAP במטופלים עם דום נשימה בשינה ובמטופלים ללא דום נשימה בשינה על עיכוב או ביטול הצורך באשפוז ו/או הנשמה של חולים עם חשד או שאובחנו כחולים בקורונה.

התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של 2020

ההכנסות ברבעון הראשון של 2020 גדלו ב-38% ל-8.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.1 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019. הגידול בהכנסות נבעה מגידול במכירות WatchPAT בארה"ב וביפן.

הכנסות WatchPAT ברבעון הראשון של 2020 גדלו ב-41% ל-8.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-5.8 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019.

הכנסות WatchPAT בארה"ב ברבעון הראשון של 2020 גדלו ב-42% ל-6.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-4.3 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019. מכירות המוצרים המתכלים והמתחדשים, כולל WatchPAT ONE, היוו כ-75% מסך מכירות ה-WatchPAT בארה"ב ברבעון הראשון של 2020, בהשוואה ל-77% ברבעון המקביל ב-2019 .

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2020 גדל ל-6.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-4.7 מיליון דולר ברבעון המקביל של 2019. שיעור הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2020 עמד על כ-76%, בהשוואה ל-77% ברבעון המקביל ב-2019 . הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בעיקר מעלייה במכירות WatchPAT ONE.

ההפסד התפעולי ברבעון הראשון עמד על 2.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.3 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019. הגידול בהפסד התפעולי נובע בעיקר מגידול של 1.5 מיליון דולר בהוצאות מכירה ושיווק, הקשורות להרחבת צוות המכירות האמריקאי לטריטוריות גיאוגרפיות וורטיקליות חדשות (32 טריטוריות נכון ליום 31 במרץ 2020, בהשוואה ל-23 טריטוריות ליום 31 במרץ 2019) לצד עמלות מכירה נוספות הנובעות מעלייה בהכנסות, מגידול של 0.4 מיליון דולר בהוצאות מחקר ופיתוח, הקשורות לגידול בכוח אדם לתמיכה בפיתוח מוצרים ומחקרים קליניים ויועצים בתחום השיפוי הביטוחי, ומגידול של 0.4 מיליון דולר בהוצאות הנהלה וכלליות, בעיקר בשל הוצאות של חברה ציבורית בארה"ב.

על בסיס Non-IFRS, ההפסד התפעולי ברבעון הראשון של 2020 הסתכם ב-1.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-1 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההפסד התפעולי על בסיס Non-IFRS ברבעון הראשון אינו כולל הוצאות של כ-0.6 מיליון דולר של תשלומים מבוססי מניות, פחת והפחתות של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים ושינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים, בהשוואה לכ-0.3 מיליון דולר של הוצאות דומות ברבעון המקביל ב-2019.

ההפסד הנקי ברבעון הראשון הסתכם ב-2.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

על בסיס Non-IFRS, ההפסד הנקי ברבעון הראשון עמד על 1.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2019. ההפסד הנקי על בסיס Non-IFRS ברבעון הראשון אינו כולל הוצאות של כ-0.6 מיליון דולר בתשלומים מבוססי מניות, פחת והפחתות של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, שינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים ורווח משערוך של נגזרים, בהשוואה להכנסות נטו של כ-(0.1) מיליון דולר במרכיבים דומים ברבעון המקביל ב-2019.

נכון ליום 31 במרץ 2020, לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסכם של 50.4 מיליון דולר. סכום זה כולל את התמורה נטו מההנפקה הציבורית בארה"ב שהושלמה בחודש פברואר 2020 בסך של 37.1 מיליון דולר.

אודות איתמר מדיקל בע"מ

מערכת מכשור רפואי ישראל