ראשי

aspect imaging8060

בריינסוויי מפרסמת תוצאות כספיות לרבעון השלישי

MDI Expo 2019 Logo 8060

לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020, ההכנסות עמדו על 6 מיליון דולר, עלייה של 25% בהשוואה לרבעון השני של השנה ועלייה של 1% לעומת הרבעון השלישי של 2019.

בריינסוויי, מובילה עולמית בטיפול מתקדם ולא פולשני בהפרעות מוחיות, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי שהסתיים בתאריך 30 בספטמבר 2020 ומספקת עדכונים עסקיים.

עדכונים פיננסיים ועסקיים

לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020, ההכנסות עמדו על 6 מיליון דולר, עלייה של 25% בהשוואה לרבעון השני של השנה ועלייה של 1% לעומת הרבעון השלישי של 2019.

נכון ל-30 בספטמבר 2020, בסיס ההתקנות של מערכות Deep TMS עמד על 593 מערכות, עלייה של 22% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

התקבל אישור מה-FDA למערכת ה-Deep TMS לשימוש כאמצעי לגמילה מעישון לטווח קצר למבוגרים הסובלים מהתמכרות לעישון .

התפרסמו תוצאות OCD שנאספו מהקליניקות השונות ב Journal of Psychiatric Research. התוצאות הראו ש 73% מהמטופלים הגיבו לטיפול כבר בשלב מוקדם. המחקר הראה השפעה של האפקט הטיפולי לאורך זמן.

"אנו מרוצים מאוד מהביצועים העסקיים היציבים שהפגנו במהלך הרבעון השלישי", ציין ד"ר כריסטופר וון ג'אקו, נשיא ומנכ"ל בריינסוויי. "חשוב מכך, המגפה הנמשכת מגבירה את הצורך לתת מענה לתחום בריאות הנפש הנרחב שנותר ללא מענה מספק, ורוב גדול של מרפאות ה-Deep TMS פועלות כמעט כרגיל, כאשר חלקן חוות פעילות מוגברת מזו שנרשמה טרום הקורונה".

תוצאות כספיות לרבעון השלישי של 2020

הכנסות הרבעון השלישי הסתכמו ב-6 מיליון דולר, בהשוואה ל-4.8 מיליון דולר ברבעון השני השנה ו-5.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2019, עלייה של 25% ו-1%, בהתאמה. ההכנסות מהשכרה עמדו על 3.4 מיליון דולר, עקביות לאלה שנרשמו ברבעון השלישי אשתקד, ומהווים 57% מסך ההכנסות.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי השנה עמד על 75%, ירידה בהשוואה לשיעור רווח גולמי של 81% ברבעון השלישי של 2019, כתוצאה מעלייה בגריטת מלאי.

ההוצאות התפעוליות ברבעון עמדו על 5.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-7 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2019. הירידה תואמת את מאמצי החברה להתייעל ולצמצם עלויות תפעול לנוכח ההשפעות הפיננסיות כתוצאה מקורונה.

ההפסד התפעולי ברבעון השלישי עמד על 0.6 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי של 2.2 מיליון דולר ברבעון המקביל.

נכון ל-30 ספטמבר 2020, לחברה מזומנים והשקעות קצרות מועד בהיקף של כ-16.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-21.9 מיליון דולר נכון ל-31 בדצמבר 2019, המשקף קצב שריפת מזומנים של 5.9 מיליון דולר לתשעת החודשים הראשונים של השנה, והנובע מההפסד התפעולי ומעיתוי קבלת מלאי מספקים.

מערכת מכשור רפואי ישראל