ראשי

aspect imaging8060

איתמר מדיקל מדווחת על הכנסות שיא ברבעון הרביעי ובשנת 2020

MDI Expo 2019 Logo 8060

הכנסות שיא ברבעון הרביעי, גידול של 31% ל-12.8 מיליון דולר.

איתמר מדיקל (NASDAQ & TASE: ITMR), חברת טכנולוגיה רפואית, המתמקדת בפיתוח ומסחור של מכשירים רפואיים לא פולשניים המסייעים לאבחון וטיפול בהפרעות נשימה, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2020 כולה ומספקת תחזית ל-2021.

"2020 הייתה שנת קפיצה לאיתמר מדיקל, הן פיננסית והן תפעולית. במהלך השנה, חזינו במומנטום משמעותי בכל מנועי הצמיחה העיקריים וארוכי הטווח שלנו, כולל שינה, קרדיולוגיה והתרחבות בינלאומית", ציין נשיא ומנכ"ל איתמר מדיקל, גלעד גליק. "בעוד שהקורונה סיפקה, ללא ספק, הזדמנות להאצת המעבר לאפשרויות של רפואה מהבית, אנו מאמינים כי רופאים ומטופלים יחדיו מבינים את היתרונות הנוספים וארוכי הטווח של בדיקת הפרעות נשימה בשינה בבית על פני בדיקה במעבדת שינה. אנו שמחים לראות כי מכירות הרבעון הרביעי בכל בדיקות ה-WatchPAT הרב פעמיות עקפו את הרמות טרום הקורונה וכי מכירות ה-WatchPAT ONE, מוצר הבדיקה החד פעמית שלנו, הגיעה לשיא. הזמנות באמצעות ה-WatchPAT Direct המשיכו להציג צמיחה משמעותית מעל המגמות אותן ראינו טרם התחלת מגפת הקורונה".

"בשנת 2021, אנו מצפים להמשך צמיחה בהכנסות בהובלת עסקי השינה בארה"ב וחזרה לשיעור רווח גולמי טרום קורונה על בסיס Non-IFRS של כ-75% עד סוף השנה. עם התמורה מההנפקה האחרונה שלנו לציבור בארה"ב, יהיה לנו עכשיו מנוף גדול יותר לצמוח אורגנית עם הרחבה מואצת של ארגון המכירות הישיר בארה"ב ובעולם, ולהמשיך בהאצת הגידול דרך רכישות ומיזוגים וגם להגדיל את נפח המסחר של המניה בארה"ב. בנוסף, אנו מתכננים לנהל בזהירות את ההוצאות על מנת לשפר את היעילות התפעולית והביצועים שלנו בשורת הרווח", סיכם גליק.

דגשים לרבעון הרביעי של 2020, תחזית הכנסות ל-2021 והישגים אחרונים

- ההכנסות ברבעון הרביעי של 2020 עמדו על 12.8 מיליון דולר, גידול של 31% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019 (וגידול של 46%, בנטרול מכירה חד פעמית בהיקף של 1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019 לקייזר פרמננט).
- הכנסות ה-WatchPAT בארה"ב ברבעון הרביעי של 2020 עמדו על 10.2 מיליון דולר, גידול של 39% בהשוואה לרבעון המקביל (וגידול של 61%, בנטרול מכירה חד פעמית בהיקף של 1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019 לקייזר פרמננט).
- מרכזים פעילים המשתמשים ב-WatchPAT ONE הגיעו לסך של 628, לאחר צירוף של כ-40 לקוחות חדשים לחודש בממוצע במהלך הרבעון הרביעי.
- השלמת הנפקה ציבורית בארה"ב בחודש פברואר 2021 עם תמורה כוללת ברוטו לחברה של כ-50 מיליון דולר.
- רכישת נכסים מ-Spry Health מספקת הזדמנות להביא לשוק מכשיר ראשון לניטור מתמשך מרחוק של מטופלים.
- הכנסות שנת 2021 צפויות להסתכם בטווח שבין כ-52 מיליון דולר לכ-53 מיליון דולר, המשקפות צמיחה של כ-27% עד כ-29% בהשוואה להכנסות של 41 מיליון דולר ב-2020.

התוצאות הכספיות ברבעון הרביעי של 2020

ההכנסות ברבעון הרביעי של 2020 גדלו ב-31% (ובכ-46%, בנטרול מכירה חד פעמית בהיקף של 1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019 לקייזר פרמננט) ל-12.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-9.8 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019. הצמיחה בהכנסות נבעה מגידול במכירות ה-WatchPAT בארה"ב ובאירופה.

הכנסות ה-WatchPAT ברבעון הרביעי של 2020 גדלו ב-34% (ובכ-51%, בנטרול מכירה חד פעמית בהיקף של 1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019 לקייזר) ל-12.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-9.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019.

הכנסות ה-WatchPAT בארה"ב ברבעון הרביעי של 2020 גדלו ב-39% (ובכ-61%, בניטרול מכירה חד פעמית בהיקף של 1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019 לקייזר פרמננט) ל-10.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-7.3 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019, בעיקר כתוצאה ממכירות WatchPAT ONE ומכירות WatchPAT באמצעות ערוצי שיווק ישירים לצרכן. מכירות המוצרים המתכלים והמתחדשים, כולל WatchPAT ONE, היוו כ-80% מסך מכירות ה-WatchPAT בארה"ב ברבעון הרביעי של 2020, בהשוואה ל-50% (וכ-70% בנטרול הזמנה של WatchPAT 300 מקייזר פרמננט ברבעון הרביעי של 2019, בעיקר לצורך שדרוג והרחבה של צי המכשירים) ברבעון המקביל ב-2019.

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2020 גדל ל-8.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-7.7 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019. שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2020 ירד ל-69%, בהשוואה ל-78% בתקופה המקבילה ב-2019. שיעור הרווח הגולמי על בסיס Non-IFRS ברבעון הרביעי של 2020 ירד ל-71%, בהשוואה ל-79% ברבעון המקביל ב-2019. הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בעיקר בשל הגידול במכירות WatchPAT ONE.

ההפסד התפעולי ברבעון הרביעי של 2020 עמד על 2.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.9 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019. הגידול בהפסד התפעולי נובע בעיקר מגידול בהוצאות התפעוליות, וקוזז בחלקו על ידי גידול בהכנסות. הוצאות מכירה ושיווק גדלו ב-34% ל-7.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-5.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019, בשל הרחבה מתוכננת של צוות המכירות האמריקאי לטריטוריות גיאוגרפיות וורטיקליות חדשות (33 טריטוריות נכון ליום 31 בדצמבר 2020, בהשוואה ל-27 טריטוריות ליום 31 בדצמבר 2019), וכן עמלות מכירה נוספות הנובעות מעלייה בהכנסות. הוצאות המחקר והפיתוח גדלו ב-43% ל-1.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019. בעיקר בשל גידול בכוח אדם לתמיכה בפיתוח. הוצאות הנהלה וכלליות גדלו ב-32% ל-2.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.9 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019, בעיקר בשל עלייה בפרמיות הביטוח של דירקטורים ונושאי משרה, וכן בשל גידול בהוצאות משפטיות, כולל בגין ליטיגציה מסחרית שיזמה החברה כדי להגן על קניין רוחני שלה.

על בסיס Non-IFRS, ההפסד התפעולי ברבעון הרביעי של 2020 הסתכם ב-1.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.2 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019. ההפסד התפעולי על בסיס Non-IFRS אינו כולל כ-0.8 מיליון דולר בתשלומים מבוססי מניות, פחת והפחתות של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים ושינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים, בהשוואה לכ-0.7 מיליון דולר של הוצאות דומות ברבעון המקביל ב-2019.

ההפסד הנקי ברבעון הרביעי של 2020 הסתכם ב-2.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-1 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019.

על בסיס Non-IFRS, ההפסד הנקי ברבעון הרביעי של 2020 עמד על 2.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.3 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019. ההפסד הנקי על בסיס Non-IFRS ברבעון הרביעי של 2020 אינו כולל כ-0.8 מיליון דולר בתשלומים מבוססי מניות, פחת והפחתות של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, שינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים, בהשוואה לכ-0.7 מיליון דולר במרכיבים דומים ברבעון המקביל ב-2019.

נכון ליום 31 בדצמבר 2020, בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים לזמן קצר בהיקף של 39.7 מיליון דולר. סכום זה אינו כולל את התמורה נטו בסך של 46.2 מיליון דולר מההנפקה הציבורית האחרונה בארה"ב בחודש פברואר 2021.

התוצאות הכספיות לשנת 2020

ההכנסות בשנת 2020 גדלו ב-31% (וב-36%, בנטרול מכירה חד פעמית בהיקף של 1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019 לקייזר פרמננט) ל-41.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-31.3 מיליון דולר ב-2019. הצמיחה בהכנסות נבעה ברובה מגידול במכירות WatchPAT בארה"ב, אירופה ויפן.

הכנסות ה-WatchPAT ב-2020 גדלו ב-34% (וב-39%, בנטרול מכירה חד פעמית בהיקף של 1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019 לקייזר פרמננט) ל-38.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-29.0 מיליון דולר ב-2019.

הכנסות ה-WatchPAT בארה"ב ב-2020 גדלו ב-42% (וב-49%, בנטרול מכירה חד פעמית בהיקף של 1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019 לקייזר פרמננט) ל-31.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-22.4 מיליון דולר ב-2019, בעיקר כתוצאה ממכירות WatchPAT ONE ומכירות WatchPAT באמצעות ערוצי שיווק ישירים לצרכן. מכירות המוצרים המתכלים והמתחדשים, כולל WatchPAT ONE, היוו כ-77% מסך מכירות ה-WatchPAT בארה"ב בשנת 2020, בהשוואה ל-64% (וכ-71% בנטרול הזמנה של WatchPAT 300 מקייזר פרמננט ברבעון הרביעי של 2019, בעיקר לצורך שדרוג והרחבה של צי המכשירים) לשנת 2019.

הרווח הגולמי ב-2020 גדל ל-28.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-24.3 מיליון דולר ב-2019. שיעור הרווח הגולמי ב-2020 ירד ל-70%, בהשוואה ל-78% ב-2019. שיעור הרווח הגולמי על בסיס Non-IFRS ב-2020 ירד ל-72%, בהשוואה ל-79% בשנת 2019. הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בעיקר בשל הגידול במכירות WatchPAT ONE.

ההפסד התפעולי בשנת 2020 עמד על 10.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-4.9 מיליון דולר ב-2019. הגידול בהפסד התפעולי נובע בעיקר מגידול בהוצאות התפעוליות, וקוזז בחלקו על ידי גידול בהכנסות. הוצאות מכירה ושיווק גדלו ב-34% ל-24.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-18.3 מיליון דולר ב-2019, בשל הרחבה מתוכננת של צוות המכירות האמריקאי לטריטוריות גיאוגרפיות וורטיקליות חדשות וכן עמלות מכירה נוספות הנובעות מעלייה בהכנסות. הוצאות המחקר והפיתוח גדלו ב-33% ל-6.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-4.5 מיליון דולר ב-2019, בעיקר בשל גידול בכוח אדם לתמיכה בפיתוח, בעיקר פלטפורמת הבריאות הדיגיטלית. הוצאות הנהלה וכלליות עלו ב-34% ל-8.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.4 מיליון דולר ב-2019, בעיקר בשל עלייה בפרמיות הביטוח של דירקטורים ונושאי משרה, וכן בשל גידול בהוצאות משפטיות, כולל בגין ליטיגציה מסחרית שהחברה יזמה כדי להגן על קניין רוחני שלה.

על בסיס Non-IFRS, ההפסד התפעולי לשנת 2020 הסתכם ב-7.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-2.6 מיליון דולר ב-2019. ההפסד התפעולי על בסיס Non-IFRS לשנת 2020 אינו כולל כ-2.8 מיליון דולר בתשלומים מבוססי מניות, פחת והפחתות של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, שינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים והוצאות הקשורות בהפחתת כוח אדם, בהשוואה ל-2.3 מיליון דולר של הוצאות דומות ב-2019.

ההפסד הנקי בשנת 2020 הסתכם ב-10.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-5.3 מיליון דולר בשנת 2019.

על בסיס Non-IFRS, ההפסד הנקי ב-2020 עמד על 8.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-3.4 מיליון דולר ב-2019. ההפסד הנקי על בסיס Non-IFRS אינו כולל כ-2.8 מיליון דולר בתשלומים מבוססי מניות, פחת והפחתות של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, שינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים, הוצאות הקשורות להפחתת כוח אדם ורווח משערוך של נגזרים, בהשוואה לכ-1.9 מיליון דולר במרכיבים דומים ב-2019.מערכת מכשור רפואי ישראל