ראשי

aspect imaging8060

ביולייט השקיעה בחברת AEYE Health

MDI Expo 2019 Logo 8060

על פי ההסכם, תשקיע החברה ב AEYE סך של 1 מיליון דולר.

חברת ביולייט חתמה על הסכם להשקעה בחברת AEYE Health.

AEYE עוסקת בפיתוח פתרונות אבחון מבוססי בינה מלאכותית למגוון של מחלות רשתית, והיא נמצאת כעת בשלב מתקדם של ניסוי בארה"ב, לשם קבלת אישור FDA לאחד ממוצרי החברה בתחום זיהוי אוטומטי של סיבוכי סוכרת ברשתית הכוללים רטינופתיה סוכרתית ו-Edema Macular Diabetic ,שהינם גורמי הסיכון הגדול ים ביותר לעיוורון בגילאי העבודה.

על פי ההסכם, תשקיע החברה ב AEYE ,בסמוך לאחר חתימת ה הסכם ובכפוף להתקיימותם של כל התנאים שנקבעו בהסכם כתנאי להשלמת העסקה, סך של 1 מיליון דולר, בתמורה למניות בכורה ב' 1 ,וזאת במסגרת סבב השקעה, אותו מובילה החברה. בנוסף, קיבלה החברה אופציה להשקעה נוספת ב-AEYE של עד 1.5 מיליון דולר בתוך תקופה שאורכה תלוי בעיקר במועד קבלת אישור ה- FDA למוצר AEYE .

עם השלמת השקעת החברה במועד ההשקעה הראשוני, צפויה החברה להחזיק בכ- 4.8% מהון המניות המונפק של AEYE .בהנחה כי יגוייס הסכום המקסימלי הנוסף האמור והחברה תשקיע את מלוא סכום האופציה שלה, צפויה החברה להחזיק בשיעור של כ- 10% מהון המניות המונפק של AEYE וכ- 9.5% בדילול מלא.

מערכת מכשור רפואי ישראל