שוק + פיננסי

aspect imaging8060

איתמר מדיקל מדווחת על הכנסות שיא ברבעון השלישי

Filterlex

גידול של 33% בהכנסות ברבעון השלישי ל-8.1 מיליון דולר.

איתמר מדיקל (NASDAQ & TASE: ITMR), המפתחת, משווקת ומוכרת מכשירים רפואיים לא פולשניים בטכנולוגיה ייחודית לאבחון וטיפול בהפרעות נשימה בשינה ומתמקדת בשוק הקרדיולוגיה, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2019 ולתשעת החודשים הראשונים של השנה.

"המשך ההכרה בערך הטכנולוגיה שלנו בצירוף הצלחה בהוצאה לפועל של אסטרטגיית החדירה לשוק באזורי מפתח הביאו לרבעון נוסף של הכנסות שיא", ציין נשיא ומנכ"ל איתמר מדיקל, גלעד גליק. "האימוץ הגדל של WatchPAT 300 על ידי השוק והתגובה הנלהבת ל-WatchPAT ONE שלנו מדגימות כי המוצרים החדשניים שלנו, אשר נבדלים ביכולתם לספק זמן שינה אמיתי, ארכיטקטורת שינה ופיענוח אוטומטי, נותנים פתרון מוצלח לצרכים ללא מענה בבדיקת דום נשימה בשינה. אנו ממשיכים להרחיב את הנגשת הדיאגנוסטיקה וניהול מתווה הטיפול למחלת הדום נשימה בשינה למטופלים באמצעות הפלטפורמה הדיגיטלית שלנו, מבוססת ענן, אשר משנה את האופן, זמן והמקום בו בדיקות דום נשימה בשינה מבוצעות. בעוד אנו ממשיכים להתקדם ביעדי צמיחת ההכנסות, אנו מאמינים כי אנו כעת במסלול להשיג את הטווח העליון של תחזית ההכנסות שפרסמנו בעבר, לשנת 2019 בשיעור של 25%-30%, או כ-31 מיליון דולר".

דגשים לרבעון השלישי ואירועים בתקופה האחרונה

החברה הגיעה להכנסות שיא ברבעון, כולל מכירות שיא של WatchPAT בכלל ושל WatchPAT בארה"ב בפרט.

החברה קיבלה הזמנת רכישה של מעל שני מיליון דולר ל-WatchPAT 300 מלקוח מהותי.

הורחב הכיסוי ל-WatchPAT ב-7 תכניות Blue Cross Blue Shield נוספות, כולל Blue Shield of California ו-Blue Cross Blue Shield Federal Employee, המכסות כ-15 מיליון מבוטחים, אשר עדכנו את הפוליסות שלהן כך שיכללו את ה-WatchPAT כבדיקה ביתית מבוטחת של דום נשימה בשינה.

הודיעה על החלטת U.S. CMS, הקובעת את גובה השיפוי הביטוחי לתכנית Medicare הממשלתית לשנת 2020, הממשיכה ומגדילה את פערי השיפוי לטובת הקוד שמכסה את מוצרי החברה לעומת רוב המוצרים המתחרים וזאת השנה השנייה ברציפות.

ממשיכה להגדיל אתרים וכמות בדיקות משיתוף הפעולה עם BioTel באזורים גיאוגרפיים שנבחרו.

הודיעה על מינויה של ד"ר ג'ניפר קוק כ-Global Medical Director, על מנת שתוביל את מאמצי החברה המתמשכים במחקר, קליניקה ומדע ושיתופי פעולה מדעיים עם

התוצאות הכספיות ברבעון השלישי של 2019

ההכנסות ברבעון השלישי של 2019 גדלו ב-33% ל-8.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה ברובה מגידול במכירות ה-WatchPAT בארה"ב, ביפן ובאירופה ומגידול במכירות ה-EndoPAT.

הכנסות ה-WatchPAT ברבעון השלישי של 2019 גדלו ב-32% ל-7.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-5.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות ה-WatchPAT בארה"ב ברבעון השלישי של 2019 גדלו ב-23% ל-5.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-4.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (בניכוי מכירות CPAP ברבעון השלישי של 2018). מכירות המוצרים המתכלים והמתחדשים היוו כ-71% מסך מכירות ה-WatchPAT בארה"ב ברבעון השלישי של 2019, בהשוואה לכ-60% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2019 גדל ל-6.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-4.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2019 עלה ל-77.2%, בהשוואה ל-74.3% ברבעון המקביל ב-2018.

ההפסד התפעולי ברבעון השלישי של 2019 עמד על 1.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהפסד התפעולי נובע בעיקר מגידול של 1.6 מיליון דולר בהוצאות מכירה ושיווק, הקשורות להרחבת צוות המכירות האמריקאי לטריטוריות גיאוגרפיות וורטיקליות חדשות (27 טריטוריות נכון ליום 30 בספטמבר 2019, בהשוואה ל-21 ליום 30 בספטמבר 2018), ומגידול של 0.2 מיליון דולר בהוצאות הנהלה וכלליות, בעיקר בשל רישום למסחר של תעודות הפיקדון האמריקאיות ב-NASDAQ בארה"ב בחודש פברואר השנה. גידול זה קוזז בחלקו על ידי הגידול בהכנסות.

על בסיס Non-IFRS, ההפסד התפעולי הסתכם ברבעון השלישי של 2019 ב-0.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד התפעולי על בסיס Non-IFRS אינו כולל כ-0.5 מיליון דולר בתשלומים מבוססי מניות, פחת והפחתות של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים ושינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים, בהשוואה לכ-0.5 מיליון דולר של הוצאות דומות ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד הנקי ברבעון השלישי של 2019 הסתכם ב-1.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

על בסיס Non-IFRS, ההפסד הנקי ברבעון השלישי של 2019 הסתכם ב-0.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי על בסיס Non-IFRS אינו כולל כ-0.5 מיליון דולר בתשלומים מבוססי מניות, פחת והפחתות של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, שינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים והפסד משערוך של נגזרים, בהשוואה לכ-0.7 מיליון דולר של הוצאות דומות ברבעון המקביל אשתקד.

נכון ליום 30 בספטמבר 2019, בידי החברה מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים לזמן קצר בהיקף של 17.4 מיליון דולר.

מערכת מכשור רפואי ישראל