שוק + פיננסי

aspect imaging8060

אליום מדיקל מדווחת צמיחה במכירות הרבעון הרביעי

MDI Expo 2019 Logo 8060

למערכות הסטנטים של החברה אישורי שיווק, בין היתר, באירופה, סין, רוסיה, מקסיקו, דרום אפריקה, אוסטרליה, הודו וישראל.

 חברת אליום מדיקל מעדכנת בדבר הערכותיה המקדמיות והראשוניות, הלא מבוקרות והלא סקורות, בקשר עם מכירות החברה לתקופות של שלושה חודשים ושנה שהסתיימו ביום 31 בדצמבר, 2019. המכירות המוערכות של קו הסטנטים בלבד, לתקופות של שלושה חודשים ושנה שהסתיימו ביום 31 בדצמבר, 2019 צמחו אל מול התקופות המקבילות אשתקד בשיעור של 49% ו- 40%, בהתאמה. מכירות אלו הסתכמו בסך של 3 מיליון ש"ח ו- 10 מיליון ש"ח, בהתאמה.

· כלל המכירות המוערכות של החברה בתקופות של שלושה חודשים ושנה שהסתיימו ביום 31 בדצמבר, 2019 צמחו אל מול התקופות המקבילות אשתקד בשיעור של 26% ו- 20%, בהתאמה. מכירות אלו הסתכמו לסך של 3.1 מיליון ש"ח ו- 11.1 מיליון ש"ח, בהתאמה.

· יצוין כי שיעורי הגידול במכירות המוצגים לעיל שהינם בדגש על קו הסטנטים של אליום, המהווה את מנוע הצמיחה במכירות החברה, מובאים בהמשך ולאחר דיווחי החברה בדבר הפסקת פעילות של קו המוצרים של חברת איי.בי.איי. ישראל ביומדיקל אינוביישנס בע"מ, וכן בדבר ההתקשרות בהסכם למכירת נכסים וזכויות של פרוקאטיד מדיקל בע"מ אשר לאחריו נותר לחברה רישיון בלעדי, תמידי וגלובאלי לכל הזכויות הקשורות לעורקי התרדמה (כולל רישיון ה-(FDA. לצורך מימוש הפוטנציאל הגלום בזכויות אלו, מתמקדת החברה במציאת שותף אסטרטגי.

· למערכות הסטנטים של החברה אישורי שיווק, בין היתר, באירופה, סין, רוסיה, מקסיקו, דרום אפריקה, אוסטרליה, הודו וישראל.

· החברה פועלת באמצעות מפיציה ושותפיה האסטרטגיים לקבלת אישורים נוספים ברוסיה, סין ובמדינות נוספות. כמו כן, פועלת החברה לקבלת אישור שיווק בברזיל כחלק מהסכם ההפצה בו התקשרה לאחרונה.

מערכת מכשור רפואי ישראל