שוק + פיננסי

aspect imaging8060

CardiacSense חתמה על הסכם הפצה ראשון

MDI Expo 2019 Logo 8060

היקף החוזה עומד על כמיליון וחצי דולר שישולמו לחברה על פני שלוש שנים.

חברת מרחביה, העוסקת בהשקעה בחברות מתחום הביומד, מדווחת כי חברת CardiacSense בה מחזיקה החברה בכ-7.58% מהון המניות, הודיעה על התקשרות בהסכם הפצה ראשון למכירת השעונים הרפואיים שהחברה מפתחת ומייצרת לזיהוי הפרעות קצב לב.

ההסכם נחתם עם חברה הפועלת בדרום אמריקה ועוסקת ביבוא, שיווק והפצה של מוצרים ביו רפואיים למוסדות רפואיים פרטיים וציבוריים. היקף החוזה עומד על כמיליון וחצי דולר שישולמו לחברה על פני שלוש שנים.

החברה המפיצה תחל במכירת השעונים הרפואיים מיד לאחר קבלת רישיון שיווק מקומי, כאשר קארדיאקסנס מעריכה שאישור כזה יתקבל תוך שלושה חודשים מיום קבלת אישור ה-CE – אישור תקינה אירופי, ותחילת ההפצה תתאפשר מהרבעון הרביעי של 2020.

כמו כן, בהתאם להסכם ההפצה, החברה המפיצה מחויבת להשלים הזמנה ראשונה של שעונים רפואיים תוך שלושה שבועות לכל היותר ממועד חתימת הסכם ההפצה. ההזמנות הנותרות יבוצעו במהלך השנה השניה והשלישית של ההסכם.

מערכת מכשור רפואי ישראל