שוק + פיננסי

aspect imaging8060

אליום מדיקל דיווחה על צמיחה של 20% בהכנסות 2019

MDI Expo 2019 Logo 8060

אליום מסכמת את שנת 2019 עם צמיחה של 20% בהכנסות ורווח נקי של 21.4 מיליון שקל לאור מכירת חלק מנכסי גרדיה.

אליום מדיקל, המתמחה בטכנולוגיות זעיר פולשניות למתן פתרונות חדשניים בשווקים גדולים לצרכים קליניים להם לא קיים מענה מספק, מדווחת על התוצאות הכספיות לשנת 2019, מהן עולה כי הכנסות החברה צמחו ב-20%, בהשוואה ל-2018, לסך של 11.1 מיליון ש"ח, זאת על אף הפסקת שיווק אחד מקווי המוצרים של החברה. בקו מוצרי הסטנטים, המהווה את מנוע הצמיחה במכירות, דיווחה החברה על צמיחה של 40% בהשוואה ל-2018. בנוסף, רשמה החברה שיפור בריווחיות הגולמית וירידה בהוצאותיה התפעוליות.

במהלך שנת 2019 הכירה החברה ברווח הון בסך 38.4 מיליון ש"ח כתוצה ממכירת חלק מנכסי פרוקאטיד (לשעבר גרדיה). סך הרווח הנקי לשנת 2019 לסתכם לכדי 21.4 מיליון ש"ח. במסגרת העסקה עם CSI ועם השלמת העברת הייצור, צפויה אליום לקבל תשלום נוסף של 10 מיליון דולר. בשבוע שעבר מכרה החברה מניות CSI שהתקבלו במסגרת העסקה תמורת סך של כ-5 מיליון ש"ח. החברה פועלת למציאת שותף אסטרטגי למסחור נכסי פרוקאטיד אשר טרם נמכרו.

החברה דיווחה על התקדמות במסחור מוצריה עם קבלת אישורי שיווק, הזמנות והסכמי הפצה בסין, סקנדינביה, ברזיל, אוקראינה, זאת לצד פעילות במדינות נוספות באירופה וכן במקסיקו, דרום אפריקה, אוסטרליה, הודו וישראל.

בפן הקליני דיווחה החברה על השלמת הניסוי הקליני הראשוני בבני אדם וקבלת אינדיקציות ראשוניות לבטיחות ואפקטיביות מערכת Allevetix, לטיפול בסוכרת מסוג 2 והשמנת יתר. תוצאות הניסוי, העידו כי השתל בטוח לשימוש, קל ונוח להשתלה וכן לשליפה מגוף החולה, ומהוות, הלכה למעשה, הוכחת היתכנות על תפקוד המערכת לתקופה של כ-3 חודשים. כמו כן, הודיעה החברה על ניסוי חיות שביצעה תרוליף אשר הוכיח תפקוד מוצלח של המערכת החדשנית.

החברה מיישמת אסטרטגיה לגיוסי הון בחברות הבנות, באופן שאינו מדלל את בעלי המניות באליום מדיקל.

מערכת מכשור רפואי ישראל