שוק + פיננסי

aspect imaging8060

ביו ויו מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2021

MDI Expo 2019 Logo 8060

עלייה בהכנסות לכ-7.4 מיליון שקל; עברה לרווח נקי רבעוני של כ-0.9 מיליון שקל; סיפקה במהלך הרבעון הראשון 3 מערכות DeNovo.

חברת ביו ויו, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, העוסקת במחקר ופיתוח, שיווק ומכירה של מערכות ממוחשבות לזיהוי תאים חריגים במגוון תחומים ובפיתוח בדיקות חדשות המסייעות בגילוי סרטן, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2021.

להלן תמצית הנתונים הכספיים:

ההכנסות ברבעון הראשון של השנה עמדו על כ-7.4 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של כ-5.4 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2020. הגידול בהכנסות הרבעון החולף נובע מעלייה במכירות ובעיקר ממכירת 3 מערכות DeNovo.

הרווח הגולמי ברבעון החולף הסתכם בכ-4 מיליון שקל או 54.2% ממחזור ההכנסות, זאת לעומת רווח גולמי של כ-3.1 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, או 57.6% ממחזור ההכנסות. הגידול ברווח הגולמי נובע בעיקר מעלייה בהכנסות, בעוד שהקיטון בשיעור הרווח הגולמי נובע מתמהיל מכירת המערכות.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של השנה הסתכם בכ-1.1 מיליון שקל, לעומת הפסד בסך של כ-0.6 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד.

בשורה התחתונה, ביו ויו מדווחת על מעבר לרווח נקי של כ-0.9 מיליון שקל, בהשוואה להפסד נקי של כ-0.6 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2020.

בחברה מציינים כי במהלך הרבעון הראשון של שנת 2021 חלה האטה בהתפרצות המגיפה בישראל, בין היתר עקב מבצע חיסונים נרחב. לעומת זאת, בשאר העולם טרם הושגה שליטה על המגיפה, עדיין קיימות מגבלות שונות המשפיעות על הלקוחות הקיימים והפוטנציאלים ועל ספקים של החברה. בביו ויו מדגישים כי החברה המשיכה בפעילותה השוטפת, במסגרת ההגבלות ותוך שמירה על ההנחיות המיוחדות שפורסמו מעת לעת.

"בעקבות ההגבלות בעולם הופסקו רוב נסיעות העבודה של אנשי החברה לחו"ל, מרבית הכנסים הבינלאומיים בהם השתתפה החברה בעבר בוטלו, נדחו או הפכו לכנסים באמצעים דיגיטליים, הוגבלה נסיעת עובדי החברה הבת בארצות הברית והחברה אפשרה לעובדים לעבוד מהבית. החברה מבצעת חלק מהמשימות מול הלקוחות באמצעות שיחות וידאו וממשיכה לתת שירות ללקוחותיה", נכתב בדוח הדירקטוריון.

מנכ"ל החברה אלן שוויבל ציין כי "אנחנו מסכמים רבעון ראשון בשנת 2021, עם יציאה הדרגתית מהקורונה בישראל. ברבעון החולף הגדלנו את ההכנסות והרווח הגולמי לעומת הרבעון המקביל, שטרם ניכרו בו סימני הקורונה. גם בשורה התחתונה עברנו לרווח נקי. אני מאוד מקווה כי ההתאוששות מהקורונה הנרשמת במדינות כמו ארה"ב ובריטניה נחלחל לשאר העולם, ונוכל לראות אופטימיות רבה יותר בהמשך השנה. אני גאה בצוות המנהלים והעובדים שלנו שהמשיכו לעבוד ולהביא הצלחות גם בתקופות לא פשוטות".

מערכת מכשור רפואי ישראל