שוק + פיננסי

aspect imaging8060

בריינסוויי מפרסמת תוצאות כספיות לרבעון השני

MDI Expo 2019 Logo 8060

צמיחה חזקה של 45% בהכנסות הרבעון השני בהשוואה לרבעון המקביל.

בריינסוויי, מובילה עולמית בטיפול מתקדם ולא פולשני בהפרעות מוחיות, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2021 ומספקת עדכונים עסקיים.

התפתחויות פיננסיות ועסקיות אחרונות

בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2021, ההכנסות הסתכמו ב-7.0 מיליון דולר, עלייה של 45% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2020.

נכון ל-30 ביוני 2021, לבריינסוויי בסיס התקנות של 682 מערכות, עלייה של 20% ביחס למספר המערכות בסוף הרבעון השני של 2020.

נכון ל-30 ביוני 2021, לבריינסוויי בסיס התקנות של 247 מערכות OCD, המהווה 36% מבסיס ההתקנות הכולל.

השיגה התקדמות משמעותית בהחזרי שיפוי עבור Deep TMS לטיפול ב-OCD ובדיכאון

- קיבלה פוליסות לכיסוי ביטוחי ב-OCD מ-Centene ותאגיד שירותי הבריאות HCSC, מפעיל רישיון מוביל מטעם Blue Cross Blue Shield, אשר מכסים יחדיו כ-42 מיליון מבוטחים
- פורסמה טיוטה ראשונה לקביעת כיסוי ביטוחי מקומי (LCD) ל-OCD על ידי קבלן Medicare בשם Palmetto, המכסה מעל 9 מיליון מבוטחים

התקבלו נתונים מוקדמים מעודדים ממטופלים בהשקה המבוקרת של טיפול Deep TMS לגמילה מעישון

יזמה את הקמפיין הגדול ביותר בתולדות החברה; תוצאות מוקדמות הניבו עלייה של מעל 300% בפניות מטופלים לטיפול ב-Deep TMS במהלך חודשים יוני ויולי.

מערכת מכשור רפואי ישראל