דיווחים מהשטח

aspect imaging8060

סוזנה נחום זילברברג הודיעה על כוונתה לסיים כהונתה כמנכ"ל ביולייט

Brainsway8060

סוזנה נחום זילברברג תמונה לסגנית יו"ר דירקטוריון פעילה.

החברה מודיעה על כוונתה למנות את הגב' סוזנה נחום זילברברג כסגנית יו"ר דירקטוריון פעילה עם הודעתה על כוונתה לסיום כהונתה כמנכ"לית החברה ולאחר שיאותר וימונה מחליף מתאים, בהתאם להוראות הדין. אין ההודעה כרוכה בנסיבות שיש להביא לידיעת בעלי המניות של החברה.

מערכת מכשור רפואי ישראל